Điện thoại cơ quan (000) 000-0000
Điện thoại di động (000) 000-0000
Điện thoại nhà riêng (000) 000-0000

|Công nghệ 6 | Công nghệ 7 | Công nghệ 8 | Công nghệ 9 |

Các bài soạn , đề kiểm tra , các đề cương ôn tập bằng word 2007
Các bài soạn điện tử

Công nghệ 8 - Giáo án word

(kì 1 từ tiết 1à tiết 27  , kì 2 từ tiết 28à tiết  52  )
Từ tiết 01 >> tiết 05  [Here] Từ tiết 06 >> tiết 10  [Here] Từ tiết 11 >> tiết 15  [Here]
Từ tiết 16 >> tiết 20  [Here] Từ tiết 21 >> tiết 25  [Here] Từ tiết 26 >> tiết 30  [Here]
Từ tiết 31 >> tiết 35  [Here] Từ tiết 36 >> tiết 40  [Here] Từ tiết 41 >> tiết 45  [Here]
Từ tiết 46 >> tiết 52  [Here]    

Giáo án dạy buổi 2 (dạy thêm)

Đề cương ôn tập cuối kì 1 và cuối năm

Công nghệ 8 - Các bài kiểm tra và đề thi (Lớp thường)

Đề kiểm tra

Bài 15' số 1 [Here] Bài 15' số 2 [Here]
Bài 45' số 1 [Here]  
Kiểm tra học kì 1 [Here]  
   
Bài 15' số 3 [Here] Bài 15' số 4 [Here]
Bài 45' số 2 [Here]  
Bài kiểm tra học kì 2 [Here]  

Đề thi

Bài số 1 Thi khảo sát đầu năm học [Here]
Bài số 2 Thi giữa kì 1 [Here]
Bài số 3 Thi học kì 1 [Here]
Bài số 4 Thi giữa kì 2 [Here]
Bài số 5 Thi học kì 2 [Here]

Công nghệ 8 - Bồi học sinh giỏi

  • Giáo án bồi giỏi [Here]
  • Các bài kiểm tra và đề thi
    Đề 1 Năm học ...
    Đề 2 Đề tự biên soạn
    Đề 3  

Công nghệ 8 - Giáo án điện tử [Here]

Liên kết đến trang web có cùng thư mục với cùng các bài giảng điện tủ nằm trên ổ "D:\"